icon Tân Văn Lang

Thủ tục làm giấy phép lao động cho giáo viên nước ngoài 2024

Xin giấy phép lao động cho giáo viên nước ngoài

Làm giấy phép lao động cho giáo viên nước ngoài không chỉ đảm bảo tính hợp pháp của công việc giảng dạy mà còn tạo ra một môi trường thuận lợi cho giáo viên để thực hiện nhiệm vụ giáo dục tại Việt Nam. Tuy nhiên, đây là một quá trình phức tạp, đòi hỏi …
Đọc tiếp

Dịch vụ làm visa lao động Việt Nam cho người nước ngoài trọn gói 2024

Làm visa lao động cho người nước ngoài là bước quan trọng trong quy trình nhập cảnh Việt Nam làm việc. Visa lao động Việt Nam không chỉ là cầu nối pháp lý cho quá trình nhập cảnh, mà còn là yếu tố chính để người lao động có thể tham gia vào các hoạt …
Đọc tiếp

Dịch vụ làm giấy phép lao động (Dịch vụ Work Permit) cho người nước ngoài

Dịch vụ làm giấy phép lao động (Dịch vụ work permit) cho người nước ngoài đang được Tân Văn Lang chú trọng và phát triển là dịch vụ tư vấn, hướng dẫn quý khách hàng trong khi xin Giấy phép lao động cho người nước ngoài có nhu cầu làm việc tại Việt Nam. Trong …
Đọc tiếp