icon Tân Văn Lang

Miễn giấy phép lao động cho người nước ngoài 2024: 20 trường hợp mới nhất

Các trường hợp được miễn giấy phép lao động cho người nước ngoài là các trường hợp người lao động nước ngoài được phép làm việc tại Việt Nam mà không cần xin giấy phép lao động. Việc miễn giấy phép lao động nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho thu hút đầu tư hay lao …
Đọc tiếp