icon Tân Văn Lang

20 trường hợp được miễn giấy phép lao động 2024

Các trường hợp được miễn giấy phép lao động là các trường hợp người lao động nước ngoài được phép làm việc tại Việt Nam mà không cần xin giấy phép lao động. Việc miễn giấy phép lao động nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho thu hút đầu tư hay lao động nước ngoài …
Đọc tiếp