giấy phép lao động

Dịch vụ tư vấn xin visa đầu tư cho người nước ngoài

Người nước ngoài là nhà đầu tư về Việt Nam xin visa như thế nào? Cần phải nộp hồ sơ trực tiếp hay nộp Online? Nhân sự công ty cần phải chuẩn bị những gì để xin visa cho nhà đầu tư về Việt Nam? Nếu không thể xin visa đầu tư, người nước ngoài … Xem tiếp