icon Tân Văn Lang

Ban điều hành

Founder
Founder
Managing Director
Vice Director

Đội ngũ nhân viên

Chief Information Officer (CIO)
Marketing manager
HR Manager
Manager R&D
Sales Manager
Tour Manager
Section Manager
Team Leader
Section Manager
Legal leader (trưởng nhóm pháp lý)
Management consultant
Team leader
Team leader
Team leader