icon Tân Văn Lang

Xin giấy phép lao động cho người Nhật Bản 2024: Cập nhật mới nhất

Giấy phép lao động cho người Nhật Bản là một trong những giấy tờ quan trọng nhất đối với người lao động Nhật Bản khi muốn làm việc tại Việt Nam. Giấy phép này giúp người lao động nước ngoài được phép làm việc hợp pháp tại Việt Nam và được hưởng đầy đủ các …
Đọc tiếp

Thủ tục làm giấy phép lao động cho giáo viên nước ngoài 2024

Xin giấy phép lao động cho giáo viên nước ngoài

Làm giấy phép lao động cho giáo viên nước ngoài không chỉ đảm bảo tính hợp pháp của công việc giảng dạy mà còn tạo ra một môi trường thuận lợi cho giáo viên để thực hiện nhiệm vụ giáo dục tại Việt Nam. Tuy nhiên, đây là một quá trình phức tạp, đòi hỏi …
Đọc tiếp

Thủ tục làm giấy phép lao động cho người Trung Quốc

Làm giấy phép lao động cho người Trung Quốc là một quy trình quan trọng đối với những người lao động của đất nước tỷ dân có mong muốn làm việc tại Việt Nam. Thủ tục này không chỉ đảm bảo tính hợp pháp mà còn đảm bảo các quyền lợi của họ trong quá …
Đọc tiếp

Dịch vụ làm giấy phép lao động (Dịch vụ Work Permit) cho người nước ngoài

Dịch vụ làm giấy phép lao động (Dịch vụ work permit) cho người nước ngoài đang được Tân Văn Lang chú trọng và phát triển là dịch vụ tư vấn, hướng dẫn quý khách hàng trong khi xin Giấy phép lao động cho người nước ngoài có nhu cầu làm việc tại Việt Nam. Trong …
Đọc tiếp