icon Tân Văn Lang

Mẫu số 11/PLI 2024- Hướng dẫn điền đơn xin giấy phép lao động, gia hạn, cấp mới

Mẫu số 11/PLI là biểu mẫu quan trọng được sử dụng cho thủ tục hành chính liên quan đến việc xin cấp, gia hạn, cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài tại Việt Nam. Việc điền thông tin chính xác và đầy đủ vào mẫu đơn này là bước đầu tiên để đảm bảo hồ sơ được xét duyệt nhanh chóng và thuận lợi.

Bài chia sẻ này của Tân Văn Lang sẽ hướng dẫn bạn chi tiết cách điền Mẫu số 11/PLI, giúp doanh nghiệp và người lao động nước ngoài thực hiện thủ tục một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả. Cùng theo dõi nhé!

Mẫu đơn số 11/PLI là gì?

Mẫu số 11/PLI là mẫu đơn đề nghị xin cấp mới/cấp lại/gia hạn giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài được ban hành kèm theo Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ quy định về việc sử dụng lao động nước ngoài tại Việt Nam [1]Link tham khảo: https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=202215.

Mẫu số 11/PLI

Những ai cần sử dụng mẫu số 11/PLI

Mẫu đơn này được sử dụng bởi doanh nghiệp hoặc tổ chức đại diện cho doanh nghiệp để nộp lên cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền khi doanh nghiệp có nhu cầu:

 1. Xin cấp mới giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài: Áp dụng cho trường hợp người lao động nước ngoài lần đầu tiên đến Việt Nam làm việc.
 2. Gia hạn giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài: Áp dụng cho trường hợp người lao động nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam và muốn tiếp tục làm việc sau khi hết hạn giấy phép lao động hiện tại.
 3. Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài: Áp dụng cho trường hợp người lao động nước ngoài đã được cấp giấy phép lao động nhưng bị mất hoặc hư hỏng.

Download mẫu số 11/PLI

>> Bạn có thể tải Mẫu số 11/PLI TẠI ĐÂY.

>> Xem thêm: Dịch vụ làm giấy phép lao động trọn gói chỉ 9.000.000đ

Cách điền mẫu đơn số 11/PLI

Dưới đây là hướng dẫn chi tiết cách điền mẫu đơn số 11/PLI:

Ở mục (1) “Kính gửi” nên điền là: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (Cục Việc làm) hoặc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố…

Phần 1: Thông tin về doanh nghiệp/tổ chức

 1. Tên doanh nghiệp/ tổ chức: Ghi đầy đủ tên doanh nghiệp/ tổ chức theo tên trên giấy phép đăng ký kinh doanh.
 2. Loại hình doanh nghiệp/ tổ chức: Chọn loại hình doanh nghiệp/tổ chức (doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp ngoài nhà nước)
 3. Tổng số người lao động đang làm việc tại Doanh nghiệp, tổ chức là bao nhiêu?: Ghi rõ và chính xác số người.
 4. Trong đó số người lao động nước ngoài đang làm việc là bao nhiêu người?:  Điền tổng số người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp/tổ chức.
 5. Địa chỉ doanh nghiệp: Điền địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp/tổ chức theo trên đơn đăng ký kinh doanh.
 6. Điện thoại: Điền số điện thoại đang sử dụng của doanh nghiệp/tổ chức.
 7. Email (nếu có): Điền địa chỉ email của doanh nghiệp/tổ chức (nếu có).
 8. Giấy phép kinh doanh của doanh nghiệp: Điền thông tin theo trên giấy phép Đăng ký kinh doanh.
 9. Thông tin người nộp hồ sơ cho doanh nghiệp để liên hệ khi cần (số điện thoại, email): Đây là thông tin của người nộp hồ sơ, để cán bộ gọi điện xác nhận.

Mẫu số 11/PLI

Phần 2: Thông tin về người lao động nước ngoài

Đề nghị cấp/ cấp lại/ gia hạn giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài, cụ thể:

 1. Họ và tên (chữ in hoa): Điền họ và tên đầy đủ của người lao động nước ngoài.
 2. Ngày, tháng, năm sinh: Điền ngày, tháng, năm sinh của người lao động nước ngoài.
 3. Giới tính (Nam/Nữ): Chọn giới tính của người lao động nước ngoài.
 4. Quốc tịch: Điền quốc tịch của người lao động nước ngoài.
 5. Hộ chiếu (giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu quốc tế) số: Điền số hộ chiếu của người lao động nước ngoài.
 6. Cơ quan cấp: Điền tên cơ quan cấp hộ chiếu cho người lao động nước ngoài.
 7. Có giá trị đến ngày: Điền ngày hết hạn của hộ chiếu của người lao động nước ngoài.
 8. Trình độ chuyên môn (tay nghề) (nếu có): Điền trình độ chuyên môn (tay nghề) của người lao động nước ngoài.
 9. Làm việc tại doanh nghiệp/tổ chức: Điền ngày tháng năm bắt đầu và kết thúc hợp đồng lao động của người lao động nước ngoài.
 10. Địa điểm làm việc: Điền địa điểm làm việc của người lao động nước ngoài.
 11. Vị trí công việc: Điền vị trí công việc của người lao động nước ngoài.
 12. Chức danh công việc: Điền chức danh công việc của người lao động nước ngoài.
 13. Hình thức làm việc: Chọn hình thức làm việc của người lao động nước ngoài (hợp đồng xác định thời hạn, hợp đồng không xác định thời hạn).
 14. Lương bình quân: Điền mức lương bình quân hoặc mức lương tối thiểu theo ngành, nghề của người lao động nước ngoài.
 15. Thời hạn hợp đồng lao động: Điền thời hạn hợp đồng lao động của người lao động nước ngoài.
 16. Nơi đăng ký nhận giấy phép lao động: Điền nơi đồng ký nhận giấy phép lao động của người lao động nước ngoài.
 17. Lý do đề nghị (chỉ áp dụng đối với trường hợp cấp lại giấy phép lao động): Ghi đầy đủ lý do

Mẫu số 11/PLI

Mục (2), (3) Không áp dụng đối với trường hợp cấp lại và gia hạn giấy phép lao động.

Ghi đầy đủ, đối chiếu với thông tin của người nước ngoài để tránh sai sót trong quá trình cấp GPLĐ cho họ.

Trường hợp xin cấp mới, người làm đơn điền đầy đủ các thông tin sau:

 • Quá trình đào tạo (2)
 • Quá trình làm việc (3)
  • Địa điểm làm việc
  • Vị trí công việc
  • Chức danh công việc
  • Thời hạn làm việc

(Bạn cần nêu đầy đủ quá trình làm việc tại các địa chỉ khác nhau theo từng mốc thời gian cụ thể).

Mẫu số 11/PLI

Phần 3: Cam kết của doanh nghiệp/tổ chức và ký tên đóng dấu

 • Doanh nghiệp/tổ chức cam đoan những thông tin nêu trên là đúng sự thật. Nếu sai, doanh nghiệp/tổ chức xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.
 • Cuối cùng đại diện doanh nghiệp ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu xác nhận.

Mẫu số 11/PLI

Lưu ý: Khi điền mẫu số 11/PLI để nộp tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, người nộp đơn phải cam kết rằng tất cả các thông tin khai báo là hoàn toàn chính xác. Nếu trong trường hợp phát hiện lỗi trong quá trình xét duyệt, đơn đề nghị có thể không được chấp thuận.

>> Xem thêm: Thủ tục gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài

FAQ giấy phép lao động cho người nước ngoài

Ai có thể ký tên thay cho doanh nghiệp khi nộp hồ sơ xin cấp giấy phép lao động?

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, người có thẩm quyền ký tên thay cho doanh nghiệp khi nộp hồ sơ xin cấp giấy phép lao động bao gồm:

 1. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:
 • Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc doanh nghiệp: Đây là những người có thẩm quyền cao nhất trong doanh nghiệp và có quyền thay mặt doanh nghiệp thực hiện mọi giao dịch, ký kết hợp đồng, văn bản.
 • Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc doanh nghiệp: Những người này được ủy quyền bởi Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc doanh nghiệp để thực hiện một số công việc cụ thể, trong đó có việc ký tên thay cho doanh nghiệp khi nộp hồ sơ xin cấp giấy phép lao động.
 1. Người được ủy quyền theo văn bản của doanh nghiệp:
 • Doanh nghiệp có thể ủy quyền cho cá nhân khác ký tên thay cho doanh nghiệp khi nộp hồ sơ xin cấp giấy phép lao động. Việc ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản và ghi rõ họ tên, chức vụ, quyền hạn của người được ủy quyền.
 • Văn bản ủy quyền phải có chữ ký, đóng dấu của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Lưu ý:

 • Người ký tên thay cho doanh nghiệp phải có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.
 • Khi ký tên thay cho doanh nghiệp, người ký phải ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu của doanh nghiệp.

Cần chuẩn bị bao nhiêu ảnh chân dung của người lao động nước ngoài khi nộp hồ sơ xin cấp giấy phép lao động?

Theo quy định tại Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ quy định về việc sử dụng lao động nước ngoài tại Việt Nam, hồ sơ xin cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài cần có 02 ảnh chân dung của người lao động nước ngoài [1]Link tham khảo: https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=202215.

Ảnh chân dung cần đáp ứng các yêu cầu sau:

 • Kích thước: 4×6 cm.
 • Phông nền: Trắng.
 • Mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu.
 • Ảnh chụp không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.
 • Ảnh rõ nét, không bị nhòe, mờ, xước.

Thời hạn hiệu lực của giấy phép lao động là bao lâu?

Thời hạn của giấy phép lao động tối đa là 02 năm. Doanh nghiệp, tổ chức có thể xin gia hạn giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài tối đa 01 lần bằng thời hạn được cấp nhưng không quá 02 năm [2]Link tham khảo: https://www.molisa.gov.vn/baiviet/23469?tintucID=23469.

Tôi có thể nhờ dịch vụ hỗ trợ để xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài không?

Có thể, bạn hoàn toàn có thể sử dụng dịch vụ hỗ trợ để xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài.

Hiện nay, có nhiều công ty cung cấp dịch vụ hỗ trợ xin giấy phép lao động cho người nước ngoài uy tín tại Việt Nam. Các công ty này sẽ thay mặt bạn thực hiện các thủ tục hành chính, chuẩn bị hồ sơ, nộp hồ sơ và theo dõi kết quả. Nhờ vậy, bạn sẽ tiết kiệm được thời gian và công sức, đồng thời giảm thiểu nguy cơ sai sót trong quá trình xin cấp giấy phép.

Tân Văn Lang là một trong những công ty cung cấp dịch vụ hỗ trợ xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài uy tín tại Việt Nam. Với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm và nhiệt tình, Tân Văn Lang cam kết sẽ giúp bạn hoàn thành thủ tục xin cấp giấy phép một cách nhanh chóng, chính xác và tiết kiệm nhất. Bạn có thể tham khảo dịch vụ và liên hệ với Tân Văn Lang để được tư vấn nhé!

Tôi có thể tìm kiếm thông tin về thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài ở đâu?

1/ Website của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội:

2/ Website của các cơ quan, tổ chức khác:

 • Website của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh/thành phố nơi doanh nghiệp có trụ sở: Bạn có thể tìm kiếm website của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh/thành phố nơi doanh nghiệp có trụ sở trên Google.
 • Website của các công ty cung cấp dịch vụ hỗ trợ xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài. Ví dụ: tanvanlang.com

Với những thông tin và hướng dẫn về Mẫu số 11/PLI trên đây, Tân Văn Lang hy vọng rằng bài viết đã giúp bạn hiểu rõ hơn về mẫu đơn này và có thể xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài thành công. Nếu bạn cần hỗ trợ hoặc muốn biết thêm thông tin, đừng ngần ngại liên hệ ngay qua hotline 0907.874.240 để được tư vấn và hỗ trợ ngay nhé!

Blank Form (#3)

Để lại thông tin để được tư vấn & báo giá miễn phí

Tân Văn Lang cam kết:

 • Tỷ lệ thành công lên đến 99%
 • Giá trọn gói, không phát sinh phí
 • Chuyên viên nhiều năm kinh nghiệm, tư vấn 1:1

Tin liên quan:

Thành Phạm

Tôi là Phạm Tiến Thành, có nhiều năm làm biên tập viên trong lĩnh vực xuất nhập cảnh. Hiện tôi là biên tập viên, kiểm duyệt nội dung của Tân Văn Lang.

Viết một bình luận