icon Tân Văn Lang

Mẫu số 11/PLI 2024- Hướng dẫn điền đơn xin giấy phép lao động, gia hạn, cấp mới

Mẫu số 11/PLI

Mẫu số 11/PLI là biểu mẫu quan trọng được sử dụng cho thủ tục hành chính liên quan đến việc xin cấp, gia hạn, cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài tại Việt Nam. Việc điền thông tin chính xác và đầy đủ vào mẫu đơn này là bước đầu …
Đọc tiếp