icon Tân Văn Lang

Hướng dẫn điền đơn xin visa Hong Kong 2024 chính xác nhất

Điền đơn xin visa Hong Kong online bạn cần truy cập vào website của Cục quản lý xuất nhập cảnh Hồng Kông, tiến hành điền các thông tin quan trọng như thông tin thân nhân, những lần nhập cảnh trước…

Tân Văn Lang với đội ngũ chuyên viên 20 năm kinh nghiệm sẽ hướng dẫn bạn từng bước điền một cách chính xác nhất trong bài chia sẻ dưới đây. Cùng theo dõi nhé!

Hướng dẫn điền đơn xin visa Hong Kong online

 1. Để điền đơn xin visa Hong Kong bạn cần truy cập vào trang web của Cục quản lý xuất nhập cảnh Hồng Kông.
 2. Đổi ngôn ngữ sang tiếng Anh
 3. Chọn Online application for entry for visit/transit in Hong Kong
 4. Bạn tick chọn các ô “I confirm…”, “I have read and agree…” rồi tiến hành điền mã gồm 4 số được cho ngẫu nhiên như hình . Sau đó chọn tiếp Start để bắt đầu điền đơn xin visa Hong Kong online.
Hướng dẫn điền đơn xin visa Hong Kong online
Chọn ngôn ngữ
Hướng dẫn điền đơn xin visa Hong Kong online
Chọn Online application for entry for visit/transit in Hong Kong
Hướng dẫn điền đơn xin visa Hong Kong online
Tick đồng ý, nhập 4 chữ cố và bấm Start

Mẫu đơn xin visa Hong Kong bao gồm 6 phần:

Personal Particulars (Thông tin nhân thân)

 • Name in English (Surname,[space]Given Names): Điền họ tên KHÔNG DẤU theo mẫu “Họ, [dấu cách] Tên”
 • Sex: Giới tính
  • Male: nam
  • Female: nữ
 • Date of birth: Ngày tháng năm sinh của đương đơn
 • Place of birth: Nơi sinh
 • E-mail address: Địa chỉ email
 • Re-enter email address: Nhập lại địa chỉ email một lần nữa để xác nhận
 • Marital/Relationship status: Tình trạng hôn nhân
  • Bachelor/Spinster: Độc thân
  • Married: Đã kết hôn
  • Divorced: Đã ly hôn
  • Separated: Đang ly thân
  • Widowed: Vợ/chồng mất
 • Nationality/Place of domicile (applicable to overseas Chinese residents, Macau residents and Chinese residents of Taiwan living overseas): Quốc tịch hoặc nơi cư trú (thông tin này chỉ áp dụng cho công dân Trung Quốc/ Đài Loan/ Macao sống ở nước ngoài). Nếu bạn không thuộc nhóm đối tượng này thì chọn “Others” và chọn Vietnam
 • Travel document type: Chọn loại giấy tờ thông hành
  • Passport: Hộ chiếu
  • Diplomatic passport: Hộ chiếu ngoại giao
  • Official passport: Hộ chiếu công vụ
 • Travel document no.: Số hộ chiếu
 • Place of issue: Nơi cấp, ghi “IMMIGRATION DEPARTMENT”
 • Date of issue/expiry: Ngày cấp/hết hạn hộ chiếu
 • Is there any included spouse/partner#/children/siblings in the applicant’s travel document who is/are travelling with the applicant: Có người phụ thuộc nào được nêu trong giấy thông hành (con cái, cha mẹ,…) của đương đơn đi cùng không?
 • Present address: Địa chỉ lưu trú hiện tại
 • Contact telephone no.: Số điện thoại liên hệ
 • Country/Territory of domicile
 • Has the applicant acquired permanent residence in his/her country/territory of domicile? Người nộp đơn có được thường trú tại quốc gia/lãnh thổ cư trú của mình không? Chọn Yes hoặc No
 • Length of residence in country/territory of domicile: Tên nước/vùng lãnh thổ hiện đang cư trú
 • Occupation: Nghề nghiệp
 • Monthly income/deposit: Thu nhập hàng tháng, quy đổi ra tiền Hồng Kông (HKD)
 • Name and address of the current employer (if applicable): Tên và địa chỉ công ty, doanh nghiệp mà bạn đang làm việc hoặc làm chủ
 • Address of the current employer (if applicable): Địa chỉ của người sử dụng lao động hiện tại (nếu có)

Hướng dẫn điền đơn xin visa Hong Kong online

Hướng dẫn điền đơn xin visa Hong Kong online

Previous Travel Records to Hong Kong (Thông tin lần nhập cảnh Hongkong trước)

Number of previous entries to Hong Kong (if any): Số lần nhập cảnh Hong Kong trước đây (nếu có)

Hướng dẫn điền đơn xin visa Hong Kong online
Hướng dẫn điền đơn xin visa Hong Kong online

Details of Proposed Stay in Hong Kong (Thông tin lưu trú tại Hồng Kông)

 • Proposed date of entry: Ngày dự định nhập cảnh vào Hongkong (phải trùng với ngày trên vé máy bay)
 • Proposed duration of stay: Khoảng thời gian dự định lưu trú tại Hồng Kông
 • Purpose of travelling to Hong Kong: Mục đích nhập cảnh
 • Proposed number of journey(s) to Hong Kong: Chọn số lần nhập cảnh
  • Single: 1 lần
  • Double: 2 lần
  • Triple: 3 lần
  • Multiple: nhiều lần
 • Accommodation arrangement in Hong Kong: Địa chỉ khách sạn/nhà sẽ ở khi đến Hồng Kông
 • Arrival and departure flight information: Thông tin chuyến bay chiều đi và về. Bạn có thể điền thời gian bay – đáp, ngày tháng, số hiệu của chuyến bay.

Hướng dẫn điền đơn xin visa Hong Kong online

Purpose of Visit (Mục đích nhập cảnh)

Please complete the following relevant items according to your purpose of visit: Chọn mục đích của bạn và điền các thông tin phù hợp:

Leisure visit: Du lịch

 • Have you joined any tour to come to Hong Kong?: Đã bao giờ tham gia tour nào tới Hongkong chưa? Chưa từng đi => chọn “No”. Đã từng đi => chọn “Yes”, kèm theo bằng chứng trong hồ sơ.
 • Please provide the itinerary of your travel including arrival and departure dates, and place(s) that you will visit: Lịch trình chuyến đi của bạn bao gồm ngày đến và ngày đi cũng như (các) địa điểm mà bạn sẽ ghé thăm. Tối đa 100 từ tiếng Trung/300 từ tiếng Anh. Bạn có thể viết tiếp trên file riêng và tải lên làm tài liệu hỗ trợ ở bước 3.

Transit: Quá cảnh

 • Next destination after visiting Hong Kong and purpose of visit: Địa điểm tiếp theo sau khi đến Hồng Kông và mục đích chuyến đi đó.
 • Reason for travelling through Hong Kong to another country/territory: Lý do phải đi từ Hong Kong để đến nước/vùng lãnh thổ khác.

Business visit: Công tác

 • Company name/address:
 • Name: Tên người liên hệ của công ty đối tác
 • Post title: Chức vụ
 • Telephone number (office): Số điện thoại văn phòng
 • Intended business activity in Hong Kong: Lịch trình dự kiến tại Hồng Kông, viết tối đa 60 từ tiếng Trung/180 từ tiếng Anh. Bạn có thể viết tiếp trên file riêng và tải lên làm tài liệu hỗ trợ ở bước 3

Family visit: Thăm thân

 • Name: Tên họ hàng mà bạn sẽ tới thăm ở Hồng Kông
 • Hong Kong identity card no (if any): Số chứng minh thư Hong Kong (nếu có)
 • Contact telephone number: Số điện thoại
 • Relationship with you: Mối quan hệ với bạn
 • Address: Địa chỉ
 • Occupation: Nghề nghiệp

Others: Khác

 • Purpose of visit: Mục đích chuyến đi
 • Please provide the itinerary of your travel including arrival and departure dates and place (s) that you will visit: Trình bày ngắn gọn lịch trình chuyến đi, gồm ngày đến và đi, những nơi sẽ tới thăm
 • Person (s) to be visited during your stay in Hong Kong (if any): Người sẽ dự định đi thăm khi đến Hồng Kông (nếu có) và cung cấp thông tin người này
Hướng dẫn điền đơn xin visa Hong Kong online
Hướng dẫn điền đơn xin visa Hong Kong online

Sponsor in Hong Kong (Người bảo lãnh tại HongKong)

Does the applicant have a sponsor in Hong Kong? Người nộp đơn có người bảo lãnh ở Hồng Kông không?

Nếu bạn chọn “Yes”, đương đơn cung cấp thông tin người bảo lãnh cho chuyến đi, bao gồm:

 • Name: Tên
 • Hong Kong identity card no (if any): Số chứng minh thư Hong Kong (nếu có)
 • Contact telephone number: Số điện thoại
 • Relationship with you: Mối quan hệ với bạn

If no sponsor is nominated, please state reasons. Nếu không có người bảo lãnh, nêu rõ nguyên nhân là “I CAN PAY FOR THIS TRIP MYSELF”

Supplementary Sheet to “Application for Entry for Visit/Transit in Hong Kong” (Trang bổ sung cho “Đơn đăng ký nhập cảnh/quá cảnh tại Hồng Kông”)

Number of spouse/partner#/children/siblings included in applicant’s travel document who is/are travelling with the applicant: Số lượng người phụ thuộc được nêu trong giấy thông hành (con cái, cha mẹ,…) đi cùng đương đơn.

Nếu bạn chọn “0” thì bỏ qua phần này. Nếu bạn chọn số lượng khác “1,2,3,…” thì điền các thông tin sau:

 • Name in English: Họ và tên không dấu theo cấu trúc “Họ, [dấu cách] Tên”
 • Sex: Giới tính (male: nam, female: nữ)
 • Date of birth: Ngày tháng năm sinh
 • Place of birth: Nơi sinh
 • Relationship with applicant: Mối quan hệ với đương đơn

Supporting Documents (Tài liệu hỗ trợ)

Bạn scan tất cả các giấy tờ cần thiết và tải lên mẫu tờ khai xin visa Hồng Kông:

 • The applicant’s recent photograph: Bức ảnh gần đây nhất của đương đơn
 • The accompanying applicant’s recent photograph: Bức ảnh gần đây nhất của người phụ thuộc đi kèm (nếu có)
 • Valid travel document containing personal particulars, date of issue, date of expiry and/or details of any re-entry visa held (if applicable)
 • Proof of the applicant’s financial standing and proof of employment (if any): Bằng chứng về tình trạng tài chính của người nộp đơn (sao kê ngân hàng, sổ tiết kiệm, biên lai thuế,…) và bằng chứng về việc làm (thư nghỉ phép của công ty, phiếu lương,…)
 • Proof of transportation arrangement: Bằng chứng về việc sắp xếp phương tiện đi lại, ví dụ: hành trình chuyến bay
 • Other supporting documents (if any): Các tài liệu hỗ trợ khác (nếu có)

Hướng dẫn điền đơn xin visa Hong Kong online

Hướng dẫn điền đơn xin visa Hong Kong online

Hướng dẫn điền đơn xin visa Hong Kong online
Hướng dẫn điền đơn xin visa Hong Kong online

Declaration of Applicant (Tuyên bố của đương đơn)

Declared and signed by: Người điền đơn và ký tên. Nếu người nộp đơn là trẻ em dưới 16 tuổi, phải có chữ ký của cha mẹ/người giám hộ hợp pháp của người đó.

 • Applicant: Đương đơn
 • Parent: Cha mẹ
 • Legal Guardian: Người giám hộ

Signer name: Tên người ký

Chọn 1 trong 2 yêu cầu sau:

 • I have not changed my name before: Nếu bạn chưa bao giờ đổi tên trên giấy tờ.
 • I have changed my name and used the following name(s) before: Nếu bạn đã từng đổi tên, ghi tên bạn đã từng sử dụng trước đây.

Chọn 1 trong 2 yêu cầu sau:

 • I have never been refused entry into, deported from, removed from or required to leave Hong Kong: Nếu bạn chưa bao giờ bị từ chối nhập cảnh, trục xuất hoặc yêu cầu rời khỏi Hồng Kông.
 • I have previously been refused entry into, deported from, removed from or required to leave Hong Kong.Nếu bạn chưa bao giờ bị từ chối nhập cảnh, trục xuất hoặc yêu cầu rời khỏi Hồng Kông. Nêu ngày/tháng/năm và chi tiết lý do ở ô bên dưới.

Chọn 1 trong 2 yêu cầu sau:

 • I have never been refused a visa/entry permit for entry into Hong Kong: Nếu bạn chưa bao giờ bị từ chối cấp thị thực nhập cảnh vào Hồng Kông
 • I have previously been refused a visa/entry permit for entry into Hong Kong. The date(s) and details are as follows: Nếu bạn đã từng bị từ chối cấp thị thực nhập cảnh vào Hồng Kông trước đây. Nêu rõ ngày/tháng/năm và chi tiết lý do ở ô bên dưới.

Dùng chuột, bút cảm ứng,… để ký tên vào ô bên dưới. Bạn cũng có thể scan mã QR để ký trên điện thoại. Sau khi đã hoàn thành các bước, bạn nhấn “Save and Continue”. Tiếp tục nhấn “Submit” và “Continue” để tiếp tục.

Đến bước này là bạn đã hoàn thành form xin thị thực Hồng Kông. Bạn có thể nhấn “Save” hoặc “Print” để lưu lại thông tin.

Lưu ý khi điền form xin visa Hong Kong

Trong quá trình điền form xin visa Hong Kong, đương đơn cần lưu ý những điểm quan trọng sau để tránh xảy ra sai sót:

 • Tất cả những thông tin trong đơn xin visa Hong Kong đều phải được điền bằng tiếng Anh
 • Thông tin phải có tính chính xác và được khai báo đúng sự thật. Nếu có phát hiện khai báo sai thì đơn xin thị thực Hong Kong sẽ bị hủy bỏ và đương đơn sẽ bị liệt vào danh sách đen của Cục quản lý xuất nhập cảnh Hong Kong, dẫn đến việc không thể xin visa Hong Kong được nữa.
 • Các giấy tờ phải được dịch thuật sang tiếng Anh hoặc tiếng Trung.
 • Các ô chọn, dùng ký hiệu: √
 • Điền họ tên KHÔNG DẤU theo mẫu “Họ, [dấu cách] Tên”
 • Nếu người nộp đơn dưới 16 tuổi (người nộp đơn là trẻ em), mẫu đơn đăng ký trực tuyến phải có chữ ký của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của người đó
 • Nếu đương đơn dưới 16 tuổi thì mẫu đơn xin visa Hong Kong phải có chữ ký của bố mẹ hoặc người giám hộ.

FAQ đơn xin visa Hong Kong

Lệ phí xin visa Hong Kong là bao nhiêu?

Chi phí xin visa Hong Kong khác nhau tùy theo loại visa và quốc tịch của đương  đơn. Bạn có thể tham khảo phí xin visa được cập nhật mới nhất từ website của Sở Di trú Hong Kong như sau:

Loại thị thực Lệ phí
Thị thực thông thường 230 HKD
Thị thực quá cảnh 120 HKD
Gia hạn thời hạn lưu trú/ thay đổi điều kiện lưu trú 230 HKD
Chứng thực cho một tài liệu du lịch mà không có lệ phí cụ thể được cung cấp 240 HKD

Ngoài ra đương đơn sẽ cần trả phí dịch thuật, dịch thuật công chứng dao động từ 20-50 HKD (tùy thuộc vào số lượng hồ sơ của mỗi trường hợp).

*Lưu ý:

 • Phí làm visa sẽ không được hoàn trả trong bất kì trường hợp nào.
 • Lệ phí visa và phí dịch vụ xin visa Hong Kong thực tế có thể thay đổi tùy theo từng thời điểm nộp hồ sơ. Vì vậy, bạn nên thường xuyên cập nhật tin mới nhất từ website của Sở di trú Hong Kong để biết thêm thông tin.

Hồ sơ khi xin visa Hong Kong có cần thiết phải dịch thuật hay không?

Theo quy định của Cơ quan lãnh sự Hong Kong, toàn bộ các giấy tờ có trong bộ hồ sơ xin visa đều phải được dịch thuật và công chứng sang tiếng Trung hoặc tiếng Anh (Ngoại trừ: Hộ chiếu, căn cước công dân và sổ hộ khẩu).

Tôi có thể xin gia hạn visa Hong Kong được không?

Trước khi visa Hong Kong của bạn hết hạn, bạn hoàn toàn có thể yêu cầu gia hạn thời gian lưu trú của visa bằng cách nộp đơn xin gia hạn visa.

Để đảm bảo quy trình gia hạn được hoàn tất kịp thời, bạn nên thực hiện gia hạn tối thiểu 4 tuần trước ngày hết hạn. Tuy nhiên, nếu bạn xin gia hạn thị thực du lịch Hong Kong, thường thì bạn chỉ cần yêu cầu gia hạn trước 7 ngày.

Nếu visa Hong Kong hết hạn, bạn sẽ phải nộp lại đơn xin visa Hong Kong mới.

Nên xin visa Hong Kong trước bao lâu?

Bạn nên xin visa đi Hong Kong trước chuyến đi từ 2-3 tháng. Vì nếu hồ sơ xin visa đi Hongkong của bạn bị trượt, bạn sẽ phải đợi thêm 1 tháng để làm lại.

Bài viết trên đây là những hướng dẫn chi tiết về cách điền đơn xin visa Hong Kong. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua hotline 098 77777 02 để được tư vấn miễn phí cùng đội ngũ chuyên viên tận tâm của Tân Văn Lang sẽ giải đáp mọi thắc mắc, hướng dẫn bạn từng bước hoàn thiện hồ sơ một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả nhất.

Đội ngũ Tân Văn Lang - Visa Travel
Blank Form (#3)

Để lại thông tin để được tư vấn & báo giá miễn phí

Tân Văn Lang cam kết:

 • Tỷ lệ thành công lên đến 99%
 • Giá trọn gói, không phát sinh phí
 • Chuyên viên nhiều năm kinh nghiệm, tư vấn 1:1

Thành Phạm

Tôi là Phạm Tiến Thành, có nhiều năm làm biên tập viên trong lĩnh vực xuất nhập cảnh. Hiện tôi là biên tập viên, kiểm duyệt nội dung của Tân Văn Lang.

Viết một bình luận