icon Tân Văn Lang

Mẫu NA11 2024- Hướng dẫn điền giấy bảo lãnh cho người nước ngoài thường trú

Mẫu NA11

Mẫu NA11 hay còn gọi là Giấy bảo lãnh cho người nước ngoài thường trú tại Việt Nam, là một trong những giấy tờ bắt buộc có thể giúp người nước ngoài có thể sinh sống, làm việc và học tập lâu dài tại Việt Nam một cách hợp pháp. Việc điền mẫu NA11 một …
Đọc tiếp