icon Tân Văn Lang

Xin visa Việt Nam cho người Canada 2024: Hồ sơ, thủ tục, lệ phí

Xin visa Việt Nam cho người Canada là thủ tục cho người Canada nhập cảnh Việt Nam. Người Canada sau khi được chấp thuận nhập cảnh và có văn bản xác nhận, có thể nhận visa tại Đại sứ quán nước sở tại hoặc nhận visa tại cửa khẩu nhập cảnh. Quy trình xin visa …
Đọc tiếp