icon Tân Văn Lang

Dịch vụ tư vấn và hỗ trợ xin thẻ tạm trú thăm thân

Dịch vụ tư vấn và hỗ trợ xin thẻ tạm trú thăm thân cho người nước ngoài trọn gói. Gọi ngay 0907.874.240 để nhận tư vấn chi tiết. Thẻ tạm trú thăm thân dành cho những trường hợp nào? Ai sẽ là người nộp hồ sơ xin cấp thẻ tạm trú thăm thân cho người nước …
Đọc tiếp