thẻ tạm trú

Dịch vụ tư vấn xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam

Người nước ngoài về Việt Nam với diện du lịch và muốn đầu tư – kinh doanh tại Việt Nam; Người nước ngoài đến Việt Nam du lịch và có người thân tại Việt Nam – Có thể chuyển đổi sang thẻ tạm trú theo quy định của pháp luật. Tân Văn Lang nhận dịch … Xem tiếp