icon Tân Văn Lang

[2024] Phạt 5tr không khai báo tạm trú cho người nước ngoài

Không khai báo tạm trú cho người nước ngoài

Không khai báo tạm trú cho người nước ngoài là hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội và ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của chính người nước ngoài và đất nước. Trong bài chia sẻ hôm nay, …
Đọc tiếp