icon Tân Văn Lang

Quy định nhập cảnh đối với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài cùng thân nhân

Với các chính sách từng bước mở cửa, văn phòng chính phủ đã có công văn dựa trên các báo cáo của Bộ công an, Bộ ngoại giao về việc giải quyết cho người nước ngoài nhập cảnh. Nội dung uy định nhập cảnh đối với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở …
Đọc tiếp