icon Tân Văn Lang

Quy trình gia hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài 2024

Gia hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài mang đến một loạt các quy trình và thủ tục phức tạp, đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ phía cả cá nhân khi muốn duy trì lưu trú tại Việt Nam. Việc duy trì đúng hạn thẻ tạm trú chính là chìa khóa quan …
Đọc tiếp