icon Tân Văn Lang

Thủ tục xin visa Việt Nam cho người Malaysia 2024

Xin visa Việt Nam cho người Malaysia

Xin visa Việt Nam cho người Malaysia là một phần quan trọng trong chuỗi thủ tục chuẩn bị cho hành trình du lịch hay công việc tại Việt Nam. Mặc dù, người Malaysia có thể vào Việt Nam theo chính sách miễn thị thực song phương, nhưng đối với một số nhu cầu lưu trú …
Đọc tiếp