icon Tân Văn Lang

[2024] Gia hạn visa du lịch Việt Nam có được không?

Visa du lịch Việt Nam cho người nước ngoài

Gia hạn visa du lịch Việt Nam có được không? Theo luật xuất nhập cảnh Việt Nam cho người nước ngoài, khi nhập cảnh vào Việt Nam bằng visa du lịch thì không thể gia hạn. Người nước ngoài có nhu cầu ở lại Việt Nam lâu hơn dự kiến, có thể liên hệ Hotline …
Đọc tiếp