icon Tân Văn Lang

Hướng dẫn điền mẫu NA8 2024- Đề nghị cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài

Mẫu NA8

Mẫu NA8 là yêu cầu bắt buộc trong bộ hồ sơ đề nghị cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam. Người nộp hồ sơ sẽ cần phải hoàn thiện mẫu đơn này và kèm thêm những giấy tờ liên quan gửi cho cơ quan có thẩm quyền để người nước ngoài …
Đọc tiếp