icon Tân Văn Lang

Mẫu NA18 2024- Tải, hướng dẫn điền mẫu danh sách người nước ngoài khai báo tạm trú

Mẫu NA18

Mẫu NA18 đóng vai trò quan trọng trong việc lên danh sách khai báo thông tin tạm trú cho những du khách nước ngoài. Việc khai báo tạm trú chính xác và đầy đủ thông tin không chỉ là một nghĩa vụ bắt buộc theo quy định của pháp luật mà còn mang lại nhiều …
Đọc tiếp