icon Tân Văn Lang

Dịch vụ tư vấn, hướng dẫn đổi hộ chiếu Việt Nam tại Mỹ

Từ ngày 01/07/2021, du khách đang sinh sống và làm việc tại Mỹ có thể xin đổi hộ chiếu Việt Nam tại Mỹ lấy gấp, nhanh chóng chỉ từ 1 ngày làm việc trong trường hợp hộ chiếu hết hạn hoặc sắp hết hạn trong 30 ngày,…Thủ tục đơn giản, điều kiện đổi hộ chiếu …
Đọc tiếp