icon Tân Văn Lang

Quy trình xin cấp lại hộ chiếu Việt Nam tại Mỹ 2024

Làm hộ chiếu ở Bình Dương

Xin cấp lại hộ chiếu Việt Nam tại Mỹ là một thủ tục hành chính cần thiết đối với những công dân Việt Nam đang lưu trú tại Hoa Kỳ nhưng hộ chiếu của họ bị mất, bị hư hỏng hoặc hết hạn. Trong bài chia sẻ này, Tân Văn Lang sẽ cung cấp cho …
Đọc tiếp