icon Tân Văn Lang

Mẫu NA6 2024- Hướng dẫn điền đơn đề nghị cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài

Hướng dẫn điền mẫu NA6

Mẫu NA6 tưởng chừng đơn giản chỉ là một mẫu tờ khai, nhưng thực chất lại đóng vai trò khá quan trọng trong việc xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam. Vì vậy, điền mẫu NA6 chính xác và đầy đủ thông tin là rất cần thiết. Để có thể …
Đọc tiếp

Hướng dẫn điền mẫu NA7 2024 – Đơn bảo lãnh cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài

Hướng dẫn điền mẫu NA7

Mẫu NA7 là form khai bắt buộc phải có trong bộ hồ sơ để bảo lãnh người nước ngoài xin cấp thẻ tạm trú Việt Nam. Người nộp hồ sơ sẽ cần hoàn thành mẫu đơn này kèm các giấy tờ khác liên quan để nộp lên cơ quan có thẩm quyền. Vậy điền form …
Đọc tiếp