icon Tân Văn Lang

Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary 2024

Đại sứ quán Việt nam tại Hungary

Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary nằm ở địa chỉ: 1146 Budapest, XIV.Kerület Thököly u.41. Điện thoại: (+361) 342 5583, 342 9922 Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary Địa chỉ: 1146 Budapest, XIV.Kerület Thököly u.41 Điện thoại: (+361) 342 5583, 342 9922 Số điện thoại lãnh sự: (+36) 308 385 699 Fax: (+361) …
Đọc tiếp