icon Tân Văn Lang

Dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin thị thực điện tử (e-visa) thăm thân

Thị thực điện tử (e-visa) thăm thân Việt Nam dành cho người nước ngoài nhập cảnh với mục đích thăm người thân tại Việt Nam. Người nước ngoài có thể tự đề nghị cấp thị thực điện tử nhập cảnh mà không cần thông qua cơ quan, tổ chức, cá nhân bảo lãnh. Từ ngày …
Đọc tiếp