icon Tân Văn Lang

Dịch vụ tư vấn xin cấp thẻ đầu tư cho người nước ngoài

Bạn đang có nhu cầu làm thẻ đầu tư? Tân Văn Lang sẽ chia sẻ ngay cho bạn nhưng thông tin cần thiết dưới đây. Trường hợp công dân nước ngoài là người góp vốn tại công ty Việt Nam, vốn đầu tư góp được thể hiện trong Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng …
Đọc tiếp