icon Tân Văn Lang

Địa chỉ Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản 2024: Tokyo, Osaka, Fukuoka

Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản

Địa chỉ Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản: Tokyo 151-0062, Shibuya-ku, Motoyoyogi-cho 50-11, Nhật Bản. Số điện thoại liên hệ: +81-3-34663311/13 Đại Sứ Quán Việt Nam tại Nhật Bản Đại Sứ Quán Việt Nam tại Tokyo Địa chỉ: Tokyo 151-0062, Shibuya-ku, Motoyoyogi-cho 50-11, Nhật Bản Điện thoại: +81-3-34663311/13 Fax: +81-3-34667652/12 Email: [email protected] Tổng …
Đọc tiếp