icon Tân Văn Lang

Thủ tục miễn thị thực 5 năm cho người Nhật vào Việt Nam 2024

Miễn thị thực 5 năm cho người Nhật vào Việt Nam là quy trình khá phức tạp và tiêu tốn nhiều thời gian đặc biệt đối với những ai chưa có kinh nghiệm hoặc mới xin miễn thị thực Việt Nam lần đầu tiên. Thấu hiểu được nỗi lo lắng đó, Tân Văn Lang sẽ …
Đọc tiếp