icon Tân Văn Lang

Đại sứ quán Việt Nam tại Nga 2024

Đại sứ quán Việt Nam tại Nga

Đại sứ quán Việt Nam tại Nga nằm ở địa chỉ: Matxcova; Bolshaya Pirogovskaya, 13. Số điện thoại liên hệ: (+7-499)​​-2451092/ 2450925 Địa chỉ Đại Sứ Quán Việt Nam tại Nga Thông tin liên hệ Đại sứ quán Việt Nam tại Nga: Đại sứ quán Việt Nam tại Nga Địa chỉ: Matxcova; Bolshaya Pirogovskaya, 13 …
Đọc tiếp