icon Tân Văn Lang

Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand 2024

Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand

Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand nằm ở địa chỉ: Level 21 Grand Plimmer Tower, 2-6 Gilmer Terrace, Wellington 6011. Điện thoại liên hệ: (64 – 4) 473 5910 Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand Thông tin liên hệ của Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand: Địa chỉ: Level …
Đọc tiếp