icon Tân Văn Lang

Đại sứ quán Việt Nam tại Na Uy 2024

Đại sứ quán Việt Nam tại Nauy

Đại sứ quán Việt Nam tại Na Uy nằm ở địa chỉ: St. Olavs Gate 21C, 0165 Oslo, Na Uy. Điện thoại: +47 22 20 33 00 Đại sứ quán Việt Nam tại Na Uy Địa chỉ: St. Olavs Gate 21C, 0165 Oslo, Na Uy. Địa chỉ gửi bưu điện: Pb. 6635 St Olavsplass, 0130 …
Đọc tiếp