icon Tân Văn Lang

Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ 2024

Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ

Địa chỉ Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ: Enkhtaivny Urgun Chuluu – 47, Ulanbator, Mông cổ. Số điện thoại liên hệ: (976-11) 458917 – (976-11) 454632​ Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ Thông tin liên hệ lãnh sự Việt Nam tại Mông Cổ: Địa chỉ: Enkhtaivny Urgun Chuluu – 47, Ulanbator, …
Đọc tiếp