icon Tân Văn Lang

Dịch vụ tư vấn xin miễn thị thực 5 năm tại Cục Xuất nhập cảnh 2024

Dịch vụ tư vấn miễn thị thực 5 năm tại Cục Xuất nhập cảnh 4

Xin miễn thị thực 5 năm tại Cục Xuất nhập cảnh là một chính sách dành cho người nước ngoài gốc Việt Nam đang định cư nước ngoài hoặc người nước ngoài có quan hệ gia đình với công dân Việt Nam. Đây là phương án tối ưu giúp tiết kiệm thời gian, chi phí …
Đọc tiếp