icon Tân Văn Lang

Địa chỉ Đại sứ quán Việt Nam tại Lào 2024

Đại sứ quán Việt Nam tại Lào

Đại sứ quán Việt Nam tại Lào nằm ở địa chỉ: Số 85 đường 23 Singha, Bản Phonsay, Quận Saysettha, Thủ đô Vientiane, Lào. Số điện thoại liên hệ: + 856 21451990 hoặc +856 21413403  Đại Sứ Quán Việt Nam tại Lào Hiện nay có 4 cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam …
Đọc tiếp