icon Tân Văn Lang

Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia 2024

Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia

Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia nằm ở địa chỉ: Teuku Umar. No 25, Jakarta Pusat, Jakarta. Số điện thoại liên hệ: 0062-21-3100358 Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia Địa chỉ: Teuku Umar. No 25, Jakarta Pusat, Jakarta Điện thoại: 0062-21-3100358 – Lãnh sự: 0062-21-31907165 Fax: 0062-21-3149615 Đường dây nóng bảo hộ công …
Đọc tiếp