icon Tân Văn Lang

Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập 2024

Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập

Địa chỉ Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập: 47 Ahmed Heshmat Street, Zamalek, Cairo, Egypt. Số điện thoại liên hệ: +20-2-2736432 Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập Địa chỉ: 47 Ahmed Heshmat Street, Zamalek, Cairo, Egypt. Điện thoại: +20-2-2736432 Đường dây nóng Bảo hộ Công dân: +20-1026139869 Fax: + 20-2-27366091 Email: …
Đọc tiếp